Cursus met geërfde aanmeldingen

Door deze optie op ja te zetten, kan deze cursus gebruikt worden als gemeenschappelijke ruimte om deelnemers van verschillende cursussen met elkaar te laten samenwerken..

Zo een cursus kan gebruikt worden voor om bijvoorbeeld een stuk gemeenschappelijke leerstof te bevatten voor groepen leerlingen uit verschillende andere cursussen.

Een andere mogelijkheid is om gemakkelijk meerdere cursussen ter beschikking te maken voor eenzelfde groep leerlingen.

Je kunt geen individuele deelnemers toevoegen aan een cursus die leerlingen erft van een andere. Je kunt deelnemers enkel toevoegen via de knop "Onderliggende cursussen" in het beheerblok van de cursus met geërfde aanmeldingen. Je kies daar één of een aantal cursussen waaruit je de leerlingen naar je cursus met geërfde aanmeldingen wil halen.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English