Sleutelwoorden

Elk item in de woordenlijst kan een geassocieerde lijst aliassen of sleutelwoorden hebben.

Voeg elke alias toe op een nieuwe regel (niet gescheiden door komma's).

De aliassen kunnen gebruikt worden als een alternatieve manier om naar het woordenlijstitem te verwijzen. Als je bijvoorbeeld de autolink-filter van de woordenlijst gebruikt, dan zullen zowel het hoofdwoord als de aliassen als link naar het woord uit de woordenlijst verschijnen.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English