Klikspoor

Deze tabel toont details van elke klik die een leerling heeft gedaan tijdens het invullen van een bepaalde Hot Potatoes-test.

Merk op dat dit rapport erg breed en erg lang kan zijn - het is bedoeld om gedownload te worden en bekeken te worden met een rekenblad, zoals Microsoft Excel.

Elke rij in de tabel bevat volgende informatie:

Welke klik?
De volgende details geven aan over welke klik in welke poging van welke test in welke sectie van welke cursus deze rij gaat:

 • Cursusnaam, Sectienummer, Oefeningnummer, Oefeningnaam, Oefeningtype, aantal vragen
 • Volledige naam van de leerling, Login datum, Login tijd, Loguit tijd
 • Pogingnummer, Poging starttijd, Poging beĆ«indigentijd
 • Kliknummer, Kliktijd, Kliktype

Om welke vragen ging het?
Volgende details tonen, indien van toepassing, op welke vragen de huidige klik toepassing heeft:

 • vragen die bekeken werden of een hint gaven met de huidige klik
 • de status van elke vraag na de huidige klik
  • 0 betekent "juist"
  • X betekent "fout"
  • - betekent "niet geprobeerd"
 • nieuwe antwoorden die verkregen werden door de huidige klik (ongewijzigde antwoorden worden niet getoond)
 • vragen waarvoor nieuwe antwoorden verkregen werden door de huidige klik
 • vragen waarvoor nieuwe antwoorden verkregen werden, of waarvoor een hint gegeven werd door de huidige klik

Hoeveel vragen werden gewijzigd?
Volgende details worden getoond van het totaal aantal vragen dat gewijzigd werd door de huidige klik en het totaal aantal vragen dat tot nu toe gewijzigd werd in de test.

 • het aantal geprobeerde vragen
 • het aantal vragen dat nog niet geprobeerd is
 • het aantal vragen dat "juist" beantwoord is
 • het aantal vragen dat "fout" beantwoord is
 • het aantal vragen waarvoor hints gegeven zijn
 • het aantal vragen waarvoor clues gegeven zijn
 • het aantal vragen waarvoor nieuwe antwoorden ontvangen zijn
 • het aantal vragen waarvoor nieuwe antwoorden gegeven zijn, of waarvoor hints gegeven zijn

Cijfers
Volgende details worden getoond over de cijfers bij deze klik en voor de hele test tot nu:

 • de ruwe score
 • de maximum score
 • het procentueel cijfer

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English