Afhankelijkheid

Met deze instelling kun je deze les afhankelijk laten zijn van de score van een andere les in dezelfde cursus. Als de leerling niet voldoet aan de verwachtingen, dan zal hij deze les niet kunnen starten.

Afhankelijkheidsvoorwaarden kunnen zijn:

  • De gespendeerde tijd: de leerling moet deze tijdsduur met de vereiste les bezig geweest zijn.
  • Afgewerkt: de leerling moet de vereiste les afgewerkt hebben.
  • Cijfer hoger dan: de leerling moet een minimumcijfer op de vereiste les behaald hebben.

Elke combinatie van bovenstaande voorwaarden kunnen gebruikt worden indien nodig.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English