Vorderingsbalk

Toon een vorderingsbalk onderaan de les. Op dit moment werkt de vorderingsbalk het meest accuraat met een lineaire les.

Om het afgewerkte percentage van de les te berekenen, worden vertakkingstabellen en vragenpagina's die juist beantwoord worden meegeteld voor het vorderen van de les. Voor het bereken van het totaal aantal pagina's in de les, worden clusters en pagina's in clusters als één pagina gerekend en het eind van een cluster en het eind van een vertakkingstabel worden niet meegerekend. Alle andere pagina's tellen voor het totaal aantal pagina's in de les.

Merk op: de standaardstijl voor de vorderingsbalk is niet indrukwekkend ;) Alle stijlen (vb: kleuren, achtergrondafbeeldingen enz) voor de vorderingsbalk kan gewijzigd worden in mod/lesson/styles.php.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English