Adaptieve modus

Als je ja kiest voor deze optie, dan kunnen leerlingen een vraag meer dan één keer beantwoorden binnen dezelfde poging van een test. Als de vraag voor de leerling als fout gemarkeerd wordt, dan kan hij de vraag onmiddelijk opnieuw proberen te beantwoorden. Je kunt strafpunten instellen die van het totaal van de vraag zullen afgetrokken worden telkens de leerling een foute poging doet om de vraag te beantwoorden (de hoeveelheid wordt bepaald door de strafpuntenfactor, die je met de volgende optie kunt instellen.

In deze modus kun je ook adaptieve vragen gebruiken die zichzelf wijzigen afhankelijk van het antwoord van de leerling. Hier vind je hoe de IMS QTI specificatie adaptieve vragen definieert (items):

Een adaptief item is een item dat zich aanpast, ofwel in de manier waarop het verschijnt, de wanier waarop de cijfers berekend worden (Antwoordafhandeling) of beide, als gevolg van elk van de antwoordpogingen van de leerling. Bijvoorbeeld, een adaptief item kan beginnen met de leerling een eenvoudige box te tonen voor vrije tekstinvoer, maar wanneer het antwoord niet goed is, een keuzelijstje aanbieden en minder punten geven voor opeenvolgende foute antwoorden. Adaptiviteit maakt het voor leraren mogelijk vragen te maken in formatieve situaties die zowel de leerlingen leiden door een opgegeven taak als informatie leveren over het gevolgde pad tot de oplossingen.

In adaptieve modus wordt er een bijkomende knop Bewaren getoond voor elke vraag. Als de leerling voor een vraag op die knop drukt, dan wordt die vraag ingestuurd en beoordeeld en wordt er een cijfer voor gegeven dat aan de leerling getoond wordt. Als het een adaptieve vraag is dan wordt die nu in haar nieuwe status getoond, rekening houdend met het antwoord van de leerling. Meestal wordt er dan om een nieuwe poging gevraagd; bij ingewikkeldere vragen kunnen ook de vraagtekst en zelfs de interactie-elementen wijzigen.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English