Download analyse

Misschien wil je de gegevens die in de tabellen getoond worden, downloaden voor verdere analyse. Je kunt daarvoor uit drie bestandsformaten kiezen.
Bij elk formaat worden dezelfde titels meegegeven als op het scherm. Als de tabel over verschillende pagina's verdeeld wordt, dan zullen de gegevens toch in één bestand gedownload worden.

Excel rekenbladformaat:

Hiermee krijg je een .xls rekenbladdocument.

OpenOffice Writer- formaat:

De data zullen in een tabel in een OpenOffice .sxw tekstdocument gezet worden.
Dit formaat zal alleen gekozen kunnen worden als je de PHPWriter library in de /moodle/lib subdirectory geplaatst hebt.

Tekst formaat:

In dit geval zal data bewaard worden als een gewoon tekstbestand. Eén lijn voor elke rij in de datatabel en de velden gescheiden door tabs.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English