Analyse-opties

De reeks testen die je wil verwerken en analyseren kan gekozen worden. Twee parameters bepalen welke pogingen gebruikt zullen worden:

Selectie van de pogingen:

Het kan handig zijn om slechts één poging van elke gebruiker te analyseren. Je kunt kiezen uit die met de hoogste score, de eerste poging of de laatste poging. Je kunt ook alle gegevens gebruiken voor je analyse.

Verwerpen van lage scores:

Soms bekijken de gebruikers de test, verkennen een beetje, maar gaan niet voor het halen van een hoog cijfer. Het is normaal dat zulke verkenningspogingen erg lage cijfers opleveren. Deze storende gegevens kunnen uit de analyse geweerd worden door een onderlimiet in te stellen voor de te analyseren cijfers. Deze limiet wordt als een percentage (0-100) van het maximumcijfer van de test ingesteld.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English