Open vragen

Als antwoord op een vraag (waarin een afbeelding kan voorkomen) gaat de respondent een antwoord voluit neerschrijven. Er zijn drie velden te bewerken om een open vraag te maken: de vraagtitel, de eigenlijke vraag en feedback die kan gegeven worden op een door de leraar gekozen tijdstip.

De open vraag zal geen cijfer krijgen tot die door een leraar nagekeken is door gebruik te maken van de functie manueel beoordelen. Wanneer de leraar zo een vraag beoordeeld, zal die persoonlijke commentaar kunnen toevoegen en een cijfer geven voor het antwoord.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English