Cijfers koppelen

Geïmporteerde cijfers moeten overeenkomen met één uit de vaste lijst van geldige cijfers.

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

Negatieve waarden van bovenstaande lijst zijn ook toegelaten.

Hiervoor zijn twee instellingen. Zij bepalen hoe het importscript de waarden behandelt die niet exact overeenkomen met waarden uit bovenstaande lijst.

 • Fout als het cijfer niet in de lijst voorkomt
  Als een vraag cijfers bevat die niet in bovenstaande lijst voorkomen, dan wordt er een fout getoond en wordt de vraag niet geïmporteerd.
 • Nearest grade if not listed
  If a grade is found that does not match a value in the list, the grade is changed to the closest matching value in the list

Note: some custom import formats write directly to the database and may bypass this check

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English