Gereedschap om de volgorde van testvragen te wijzigen

Dit toont de velden van de lijnnummers vooraan de vragenlijst. Deze lijnnummers gaan op in stappen van 10 om ruimte te laten voor het tussenvoegen van vragen. Je kunt de volgorde van de vragen wijzigen door de lijnnummers te wijzigen en op "Bewaar wijzigingen" te klikken. De volgorde van de vragen zal aangepast worden volgens de lijnnummers die je opgegeven hebt.

Linnummers hoeven geen gehele getallen te zijn, je kunt ook kommagetallen gebruiken mocht je dat handig vinden.

Paginascheidingen krijgen ook lijnnummers, zodat je die op de zelfde manier kunt verplaatsen. Als je het tonen van paginascheidingen uitgeschakeld hebt, dan zie je de lijnnummers niet, wat de openingen in de rij lijnnummers verklaart.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English