Sta nalezen toe

Deze optie controleert of leerlingen hun laatste pogingen voor deze test mogen nalezen.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English