Willekeurige volgorde binnen vragen

Als je deze optie inschakeld, dan zullen de onderdelen waaruit elke vraag bestaat willekeurig door elkaar gehaald worden bij elke poging dat een leerling doet om de test te maken - gesteld dat deze optie ook ingesteld is bij de vragen van de test.

De bedoeling hiervan is om het de leerlingen moeilijker te maken om te spieken.

Dit is natuurlijk alleen van toepassing op vragen die uit meerdere onderdelen bestaan, zoals meerkeuzevragen en koppelvragen. Bij meerkeuzevragen wordt de volgorde van de antwoorden alleen verwisseld als deze instelling op "ja" staat. Voor koppelvragen worden de antwoorden altijd verwisseld. Met deze instelling kun je bepalen of ook nog eens de vraag-antwoord paren verwisseld worden.

Deze instelling heeft niets te maken met het gebruik van willekeurige vragen.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English