Tijdslimiet

Standaard hebben testen geen tijdslimiet, wat leerlingen toelaat zolang aan een test te werken als ze nodig hebben.

Als je een tijdslimiet instelt, worden er enkele voorzorgen genomen om ervoor te zorgen dat de testen binnen die tijd afgewerkt worden:

  • Javascriptondersteuning in de browser is vereist - dit maakt het mogelijk om de tijdklok juist te laten werken.
  • Er wordt een zwevend venster met de aftellende timer getoond.
  • Als tijd verlopen is, wordt de test automatisch ingestuurd met alle tot dan toe ingevulde antwoorden.
  • Als een leerling er toch in slaagt om het systeem te omzeilen en meer dan 60 seconden langer werkt dan toegelaten, krijgt hij automatisch nul voor zijn test.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English