Voeg opmerkingen toe aan de databank

Veel gebruikte opmerkingen kunnen aan het beoordelingsfomulier toegevoegd worden, zodat het niet meer nodig is ze elke keer opnieuw in te typen. Deze "voorraad" opmerkingen verschijnt onderaan het feedback/opmerkingenvenster. Door op een opmerking te klikken wordt ze toegevoegd aan het feedbackvenster. De stappen om een opmerking aan het beoordelingsfomulier toe te voegen zijn:

  1. Typ de commentaar in het feedback/opmerkingenvenster
  2. Klik op de knop "Voeg opmerking to aan de databank".

Het beoordelingsformulier wordt opnieuw getoond. De nieuwe opmerking is links in het feedback/opmerkingenvenster en verschijnt ook (als link) onderaan in het feedback/opmerkingenvenster. In de volgende beoordelingen kan de opmerking toegevoegd worden door gewoon op de opmerking te klikken. Ze wordt dan toegevoegd in het feedback/opmerkingenvenster.

De voorraad opmerkingen wordt altijd aan het einde van een bestaande tekst in het feedback/opmerkingenvenster geplaatst en wordt ervan gescheiden door een spatie.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English