Akkoord met Beoordelingen

Een workshoptaak kan volgende kenmerken hebben:

  1. Tijdens de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de leerlingen de beoordelingen die door medeleerlingen worden gegeven. Er is dan geen feedback mogelijk van de beoordeelde leerlingen naar de leerlingen die de beoordeling geven. Alleen de leerlingen die een werkstuk beoordelen, kunnen daarbij commentaar geven
  2. In de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de leerlingen de beoordelingen die door andere studenten worden gegeven en zij kunnen op deze beoordelingen commentaar geven. Zij kunnen met de beoordeling van de medeleerling akkoord gaan of niet akkoord gaan. Als zij met de beoordeling akkoord gaan, blijft de beoordeling en gaat die opgenomen worden in de definitieve berekening voor de peer-evaluatie van de taak. Als zij echter niet met een beoordeling akkoord gaan, dan kan de beoordeler zijn beoordeling herzien. De herzien/niet akkoord-discussie kan verdergaan tot er een akkoord wordt bereikt of tot de deadline wordt bereikt. Een beoordeling die nog in "geschil" is wanneer de deadline wordt bereikt, wordt niet gebruikt in de definitieve berekeningen.
    Met deze instelling is dus feedback in twee richtingen mogelijk.

Als de tweede werkwijze wordt gekozen, is er de optie om het tonen van cijfers uit te schakelen. Als deze verbergoptie wordt toegepast, worden alleen de commentaren in de beoordeling getoond aan de beoordeelde leerling. De cijfers worden slechts getoond nadat een akkoord is bereikt (over de commentaren alleen). Merk op dat deze optie slechts zinvol is wanneer een akkoord over beoordelingen wordt vereist.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English