Vergelijking van beoordelingen

In een workshop is het de bedoeling dat eenzelfde taak door zowel de leraar als door de leerlingen beoordeeld wordt. Als er met voorbeelden gewerkt wordt, dan zal de leraar eerst die voorbeelden beoordelen voor de leerlingen er een selectie van beoordelen. Het werk van de leerlingen kan door de leraar beoordeeld worden, toch minstens een deel, en waarschijnlijk ook door een aantal medeleerlingen. Met een workshop kan de leraar een deel van de punten op de peerevaluatie zetten en een deel van de punten op de taak zelf. (De verhouding van de punten die aan beide onderdelen gegeven worden, kunnen ingesteld worden aan het einde van de workshop.) De beoordelingen die de leerlingen doen krijgen een cijfer op basis van hoe sterk ze overeenstemmen met de beoordeling van de leraar. (Wanneer er geen beoordeling door de leraar is, dan wordt het gemiddelde van de peer-beoordelingen gebruikt.)

De graad van overeenstemming tussen de beoordeling van leerling en leraar is gebaseerd op de verschillen in de cijfers van elk individueel beoordelingselement (eigenlijk wordt de vierkantswortel van het verschil gebruikt). Het gemiddelde van deze verschillen moet dan omgezet worden in een betekenisvol cijfer. De "Vergelijking van beoordelingen"-optie geeft de leraar controle over hoe die vergelijkingen in cijfers omgezet worden.

Om een idee te krijgen van het effect van deze optie, gaan we uit van een (eerder eenvoudig) voorbeeld van een beoordeling met tien ja/nee vragen. De beoordeling zou kunnen bestaan uit vragen zoals "Is de grafiek juist getekend?", "Is de berekende besparing 100,66 euro?",enz. Veronderstel dat er zo tien vragen zijn. Wanneer de "Heel mild"-instelling gekozen is, dan geeft een perfecte overeenkomst tussen de beoordeling van de leraar en van de leerling een cijfer van 100%, als er slechts één niet overeenstemt, dan is het cijfer 90%, als er twee niet overeenkomen 80%, drie geven 70% enz. Misschien vind je dit erg redelijk en vraag je je af waarom deze instelling erg mild genoemd wordt. Overweeg dan eens het geval waarin een leerling compleet willekeurig zijn beoordeling invult en de antwoorden op de 10 vragen gewoon geraden worden. Gemiddeld genomen zou dit een resultaat van vijf op tien geven, deze slechte beoordeling zou dus een resultaat van ongeveer 50% geven. De situatie wordt iets gevoeliger met de instelling "Mild". Een willekeurige beoordeling krijgt dan nog ongeveer 20%. Met de instelling "Redelijk" krijgt een willekeurige beoordeling nul. Op dit niveau wordt er 50% gegeven wanneer de twee beoordelingen voor acht van de tien vragen overeenkomen. Als drie vragen niet overeenkomen, dan wordt er een cijfer van 25% gegeven. Als de optie op "Streng" gezet wordt, dan geven twee niet overeenkomende vragen 40%. Als de optie op "Heel streng" gezet wordt, dan zakt het cijfer bij twee vragen die niet overeenkomen tot 35% en één enkele vraag die niet overeenkomt geeft 65%.

Dit is een eerder artificiëel voorbeeld, omdat de meeste beoordelingen eerder elementen bevatten met een waardenreeks dan met ja/nee vragen. In die gevallen zal de vergelijking resulteren in wat hogere waarden dan de waarden uit het voorbeeld hierboven. De verschillende niveaus (Heel mild, Mild, Redelijk, ...) worden zo gekozen dat de leraar de vergelijking kan fijn-tunen. Als de leraar vindt dat de cijfers voor de vergelijking eerder laag zijn, dan kan hij de optie verplaatsen naar "mild" of zelfs "heel mild". En het omgekeerde kan natuurlijk ook: als de scores eerder te hoog gevonden worden kan deze optie naar de strenge kant verschoven worden. Het is wat uitproberen, maar de beste startpositie is de instelling "Redelijk".

Gedurende de loop van de workshop kan de leraar aanvoelen dat de cijfers die de leerlingen krijgen voor hun beoordelingeen te hoog of eerder te laag zijn. Deze cijfers worden getoond op de beheerpagina van de workshop. In dat geval kan de leraar de instellingen wijzigen en de beoordelingscijfers laten herberekenen. De herberekeing wordt gedaan door te klikken op "Herbereken de leerlingbeoordelingen"-link die je kunt vinden in de beheerpagina van de workshop. Dit kan op gelijk welk moment veilig gewijzigd worden.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English