Aantal verwachte bijlagen bij inzendingen

Het aantal dat hier wordt ingevuld bepaalt hoeveel "upload-velden" getoond worden wanneer de leerling zijn werk inlevert. Dat aantal kan nul zijn als er geen bijlagen worden toegestaan. Als er wel bijlagen worden verwacht, zet je dit aantal op 1, 2 (tot maximum 5). Gewoonlijk zet je dit aantal op 0 of 1, maar bij sommige opdrachten kun je aan leerlingen vragen om meer dan 1 bijlage toe te voegen.

Als het aantal op bijvoorbeeld 3 wordt gezet, en de leerling voegt slechts 2 bestanden toe aan zijn inzending, dan worden deze twee bestanden toegevoegd en is er GEEN waarschuwing. Dat betekent dat tijdens het inzenden van werk (in een eenmalige handeling) de leerling een willekeurig aantal bestanden als bijlage kan toevoegen, tot het maximum aantal aangegeven door deze optie.

Let op dat deze optie NIET het absolute maximum aantal bijlagen bepaalt dat een leerling kan toevoegen aan zijn inzending. Het bepaalt alleen hoeveel "upload-velden" er getoond worden. Het staat de leerling vrij om meer bijlagen toe te voegen aan zijn inzending door gebruik te maken van de "wijzig" optie. Dit is echter ongebruikelijk.

De standaardwaarde voor deze optie is nul, d.w.z. dat er geen bijlagen mogelijk zijn.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English