Weging van beoordelingen door de leraar

Deze optie, meestal gewoon 1, kan worden gebruikt (a) om beoordelingen door de leraar uit te schakelen, (b) om ze hetzelfde gewicht te geven als beoordelingen door leerlingen, of (c) om ze juist meer gewicht te geven dan de beoordelingen door leerlingen.

De standaardwaarde voor deze optie is 1. Dit geeft de beoordelingen van de leraar hetzelfde gewicht als die van de leerlingen.

Er kunnen omstandigheden zijn waar je het gevoel krijgt dat leerlingen structureel "overbecijferen", d.w.z. dat ze hun medeleerlingen een te hoog cijfer toekennen. Het tegenovergestelde kan gebeuren wanneer ze elkaars werk te laag beoordelen (dat is echter minder gebruikelijk). De te lage cijfers van de leerlingen kunnen, tot op zekere hoogte, gecompenseerd worden door het verhogen van de waarde van deze optie.

Als je de waarde bijvoorbeeld op 5 zet, dan betekent dat de beoordeling van de leraar 5 keer belangrijker is dan de beoordelingen van de leerlingen voor het laten vallen van te sterk afwijkende cijfers. Bovendien worden, in de analyse van beoordelingen, leerlingbeoordelingen die niet overeenkomen met die van de leraar, met grotere waarschijnlijkheid genegeerd wanneer de waarde van deze optie groter dan 1 is. De overgebleven beoordelingen zitten dan dichterbij die van de leraar en op die manier wordt de beoordeling van de leraar nog belangrijker voor het totaalcijfer.

Deze optie kan op ieder moment tijdens de opdracht gewijzigd worden.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English