Beoordelingen zonder cijfer

Meestal krijgen de leerlingen voor de beoordelingen die ze zelf gemaakt hebben, een klein deel van de punten van het totaalcijfer. Het punten geven op die beoordelingen (in die van de leraar) wordt op de achtergrond door de workshopmodule gedaan. Vanaf het ogenblik dat er drie beoordelingen zijn, kan de module een redelijke schatting maken van de "waarde" van elke beoordeling. (Inzendingen die maar één of twee keer beoordeeld zijn krijgen voor het beoordelingscijfer het maximum). Als er regelmatig beoordeeld wordt, dan zal het aantal beoordelingen zonder cijfer nul zijn (Merk op bij workshops waar de leerlingen moeten tot een akkoord komen voor de beoordeling, alle beoordelingen waarover geen akkoord bereikt is ook zonder cijfer zullen blijven.)

De functie van deze link is om een herberekening van de beoordelingscijfers, de cijfers die voor de beoordelingen gegeven zijn, te forceren. De leraar kan dit doen wanneer één van volgende waarden gewijzigd is:

  1. De optie "Vergelijking van de beoordelingen";
  2. De weging die van de lerarenbeoordeling.
Door op deze link te klikken worden de beoordelingscijfers onmiddellijk up-to-date gemaakt met daarin de huidige waarden van die parameters verwerkt. Voor wijzigingen aan andere instellingen van de workshop zoals de waarde voor het beoordelingscijfer, is deze herberekining niet nodig

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English