Gebruik wachtwoord

Een workshop staat altijd open, d.w.z. dat als een workshop zichtbaar is, de leerlingen de inhoud van een workshop kunnen zien. De beschikbaarheid van een workshop binnen een cursus is het best te beheren met de optie: toon/verberg activiteit (oogjes).

De optie "Gebruik wachtwoord" is bedoeld om de toegang tot een workshop te regelen met een toegangswachtwoord. Soms is het nodig een workshop met een wachtwoord af te schermen. Bijvoorbeeld, wanneer een workshop gedaan wordt door verschillende groepen leerlingen en iedere groep de workshop op een ander tijdstip moet maken. Het toegangswachtwoord wordt dan gebruikt om te voorkomen dat de tweede groep leerlingen al toegang heeft tot de workshop zodra zij geopend is voor de eerste groep.

Index helpbestanden
Toon dit helpbestand in het English